بازیگر زن سینما: شب چه طور مى خوابید آقایان مسئول؟

واکنش تند باران کوثری به مسئولان باران کوثری در صفحه شخصی اش عکسی تلخ را انتشار یافتن داد و نوشت: « ایران ، اى سراى امید باور مى کنى ؟ این لبخندهاى زیباى رو به مرگ را ؟ همه کمتر از یکسال … همه این نازنینان ، با یک دنیا آرزو و انگیزه براى خدمت […]