بیانیه بازیگران در خصوص گفته های اخیر عضو شورای شهر

متن بیانیه بازیگران در خصوص گفته های اخیر یکی از اعضای شورای شهر بدین شرح است: “به نام خداوندی که زیباست و زیبایی‌ها را دوست دارد به تازگی یکی از اعضای شورای شهر تهران در سخنان خود بازیگران را با عبارات غیر محترمانه و سخیف مورد خطاب قرار داده که سبب اعتراض و انتقاد فراوان […]