فیلم اشک های بهاره رهنما و خواندن نماز برای خوشبختی پیمان قاسم خانی

اشک های بهاره رهنما و خواندن نماز برای خوشبختی پیمان قاسم خانی

بهاره رهنما در قسمتی از مصاحبه خود در مورد همسر سابقش پیمان قاسم خانی گفت : ایشون برای من مثل یک بزرگتر میمونه بعد از ازدواجم زمانی که با امیر خسرو به شاه چراغ رفتیم برای آرامش و خوشبختی پیمان دو رکعت نماز خواندم .

برای خوشبختی همسر سابقم دو رکعت نماز خوندم

بهاره رهنما زمانیکه گفت برای همسر سابقم دو رکعت نماز خواندم گریه کرد و این موضوع واکنش های مختلف کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت این فیلم را در ادامه مشاهده می کنید .

فیلم اشک های بهاره رهنما و خواندن نماز برای خوشبختی پیمان قاسم خانی

دانلود فیلم اشک های بهاره رهنما و خواندن نماز برای خوشبختی پیمان قاسم خانی