همسر جمشید مشایخی با تکذیب خبر فوت جمشید مشایخی گفت فردا به تهران می آید

در پی اعلام وخامت حال و شایعه خبر فوت جمشید مشایخی؛ همسر جمشید مشایخی گفت: همسرم به پیشنهاد من فقط برائ استراحت به شمال کشور رفته و از طرف هیچ پزشکی اعزام نشده است.

خبر فوت جمشید مشایخیممتازنیوز: در پی اعلام وخامت حال جمشید مشایخی از سوی بعضی رسانه ها و انتقال وی به شمال کشور از سوی پزشکان همسر وی در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی هنری باشگاه خبرنگاران این خبر را تکذیب کرد و گفت :حال همسرم بسیار عالی است و وی فردا صبح به تهران باز خواهد گشت.

خبر فوت جمشید مشایخی تکذیب شد

همسر جمشید مشایخی افزود: افرادی کە شایعه خبر فوت جمشید مشایخی را برپا کرده اند این را بدانند کە هرچقدر به این شایعات دامن بزنند نه تنها جمشید حالش بدتر نمی شود بلکه بهتر هم می گردد چرا کە ما کسانی نیستیم کە بخواهیم با این شایعات به زندگی شخصی خود لطمه وارد کنیم .

وی اعلام کرد: بنده دقایقی پیش با جمشید مشایخی صحبت کرده ام و حال همسرم عالی است و فردا صبح به تهران باز خواهد گشت.

بازنشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com