پخش خندوانه در حالی که برخی شبکه های ماهواره ای برنامه های خود را قطع کردند

در حالی که برخی از شبکه های ماهواره ای به احترام شهدای حادثه تروریستی در تهران برنامه های خود را قطع کردند، صدا و سیما برنامه طنز خندوانه را روی آنتن شبکه نسیم برد!

تلویزیون ایران و ماهواره پس از حوادث تروریستی تهران

در کنار انتقادات شدید مردم از ضعف صدا و سیما در پوشش خبری حوادث تروریستی تهران، قطع نشدن پخش برنامه های طنز به احترام خانواده شهدا در این روز به خصوص نیز واکنش برخی از مردم را برانگیخته کرد. این درحالی ست که برخی از شبکه های ماهواره ای پخش برنامه های عادی خود را قطع کرده بودند.

تلویزیون ایران و ماهواره پس از حوادث تروریستی تهران

پاسخ رامبد جوان به اعتراض مردم به خاطر پخش خندوانه

رامبد جوان نوشت:

١-همچنان هممون از اتفاقهاى امروز خشمگین و متاسفیم و در حالى که با خانواده ى شهداى امروز همدردى و همدلى مى کنیم نفرتمون رو هم از این تفکر و رفتار فوق وحشیانه و غیر انسانى اعلام مى کنیم.

٢-قرار نیست نه تنها خندوانه بلکه هیچ رفتار روزمره ى ما تحت تاثیر بیرونى این اتفاق قرار بگیره چون بدیهیه که تروریسم در وهله ى اول قصدش ایجاد رعب و وحشت و به هم زدن نظم عادى زندگى جامعه است. پس هممون با حفظ آرامش باید ادامه بدیم و با زندگى عادى و ایستادن در کنار هم قدرتمون رو نشون بدیم.

٣- لطفا از دادن راى به بچه ها غافل نشین و یادمون نره که این قسمتها روزهاى پیش ضبط و آماده شدن.

rambod-javan.jpg

اینستاگرام رامبد جوان