جشن تولد شهره سلطانی بازیگر ۴۷ ساله با جمعی از بازیگران

شهره سلطانی بازیگر ۴۷ ساله کشورمان جشن تولدش رابا جمعی از دوستان و بازیگران در یک کافه برگزار کرد

هنرمندان در جشن تولد شهره سلطانی ۱

هنرمندان در جشن تولد شهره سلطانی 1

هنرمندان در جشن تولد شهره سلطانی ۲

هنرمندان در جشن تولد شهره سلطانی

#شهره_سلطانی#یوسف_تیموری#بازیگر#سریال#سینما